ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ INTERNET OF THINGS ΚΑΙ WEBGIS

Βούτος Γιώργος1, Σπύρου Ευάγγελος2 , Χάρου Ελένη3 , Χαλκιάς Χρήστος4

poster

1Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,
2 Εξωτερικός Συνεργάτης, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος,
3Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος,
4Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Περιβαλλοντικη Κριση & Τεχνολογια

Η περιβαλλοντική κρίση αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπότητας και επηρεάζει άμεσα τον άνθρωπο και την καθημερινότητά του. Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση τους αποτελεί η ουσιώδης αναγνώριση και καταγραφή των παραμέτρων υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων δύο αιώνων έχουν δημιουργήσει νέες προοπτικές αλληλεπίδρασης μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντός που διαβιεί. Η συμμετοχικότητα ενισχύεται μέσω της διευρυμένης χρήσης της τεχνολογίας και προσδίδει νέες προοπτικές στην επιστημονική έρευνα.

Συστατικα Στοιχεια

Η παρούσα μελέτη αφορά στην πειραματική κατασκευή ενός συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης του περιβάλλοντος μέσω της συνδυαστικής εφαρμογής τεχνολογιών IoT και Web GIS.
Στόχος του συστήματος είναι η ποιοτική εκτίμηση του περιβάλλοντος και η εξαγωγή συμπερασμάτων από γεωγραφική ομαδοποίηση των φαινομένων που επιδρούν αρνητικά σε αυτό.

Arduino logo

Arduino Yun

Το Arduino αποτελεί μία πλατφόρμα ανοιχτού υλικού (open source hardware) που παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών αυτοματισμού. Διαθέτει πληθώρα επεκτάσεων (αισθητήρες) και δυνατότητες παραμετροποίησης.
Χρησιμοποιείται το Arduino Yun, το οποίο διαθέτει πληθώρα δυνατοτήτων επέκτασης και επικοινωνίας

Yun Yun_back

Android Application

Η πλατφόρμα Android έχει σχεδιαστεί κυρίως για να υποστηρίξει φορητές συσκευές όπως smartphones και tablets. Αποτελεί την πλέον δημοφιλή πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος για φορητές και σταθερές συσκευές.
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε μέσω του Apache Cordova με τη χρήση τυποποιημένων τεχνολογιών διαδικτύου (HTML5, CSS3, and JavaScript).
Στο Cordova στηρίζεται το Ionic framework που υποστηρίζει πλήρεις δυνατότητες ανάπτυξης front-end για Android και iOS με αξιοποίηση της AngularJS.

Android logo ngCordova ionic

Web GIS

Ο διαδικτυκός χάρτης προσφέρει δυνατότητες ενός δυναμικού εποπτικού μέσου προβολής της χρωρικής πληροφορίας. Η χαρτογραφία διαθέτει πληθώρα μεθόδων γεω-απεικόνισης που αξιοποιούνται ευρέως σε web mapping εφαρμογές. Οι παραγόμενοι διαδικτυακοί χάρτες αποσκοπούν στη διάδραση μεταξύ του χρήστη και της παρεχόμενης πληροφορίας.

heatM_ex

Συσκευη καταγραφης

Η πειραματική συσκευή καταγραφής διαθέτει 5 αισθητήρες παρατήρησης του περιβάλλοντος, οι οποίοι παράγουν 7 μεταβλητές. Βασίζεται στο μικροελεγκτή Arduino Yun ο οποίος εξυπηρετεί σταθερή και φορητή λειτουργία. Τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής μπαταρίας (power bank) για εφαρμογή στο πεδίο και μέσω παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι μετρήσεις αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλου Bluetooth σε συσκευή Android και διανέμονται σε εξυπηρετητή για την αποθήκευσή τους σε ΣΔΒΔ.

MyArduino
Τύπος Επέκτασης Μοντέλο Λειτουργία Μονάδα μέτρησης
Θερμοκρασία και Υγρασία DHT 22 Θερμοκρασία, Σχετική Υγρασία, Δείκτης Θερμότητας oC, %Υγρασία, %oC
Φωτόμετρο TEMT 2000 Φωτεινότητα Lux (lx)
Μικρόφωνο MAX 4466 Ηχορύπανση/ Ενταση θορύβου dBm
Αέρια μικροσωματίδια MQ-7 Συγκέντρωση Μονοξειδίου του άνθρακα (CO) ppm
Αέρια μικροσωματίδια MQ-4 Συγκέντρωση Μεθανίου (CH4) ppm
Bluetooth HC-06 Ασύρματη επικοινωνία -

Δομες Διαμοιρασμου

Το πρότυπο δίκτυο αισθητήρων απαιτεί τη διαχείριση και αποθήκευση των καταγραφών.
Ειδικά για το σκοπό της μελέτης αναπτύχθηκε ένα σχήμα Client - Server αξιοποιώντας τεχνολογίες Cloud Computing.

mqtt heroku mongo
device
mlab

Android APP

Λειτουργίες

 • Λήψη καταγραφών μέσω Bluetooth
 • Λήψη γεωγραφικής θέσης με τη χρήση GPS και location services
 • Συγκέντρωση δεδομένων
 • Τροφοδότηση της Βάσης Δεδομένων
 • Χαρτογραφική απεικόνιση
androidA
appARRAY

web map

Η ποιότητα του περιβάλλοντος παρουσιάζεται χαρτογραφικά με Heat Map βάσει της συγκέντρωσης μίας ή πολλών μεταβλητών σε ένα σημείο που έχει ληφθεί η καταγραφή.
Λειτουργεί ως ένα σύστημα αποτίμησης του περιβάλλοντος, συγχρονίζοντας τα τεχνικά μεγέθη και το χωρικό στίγμα.

appMAP

Συμπερασματα

 • Προτείνεται μία ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος
 • Ταυτόχρονη τροφοδότηση server από πολλές συσκευές
 • Απαιτεί μικρούς πόρους
 • Παρέχει δυνατότητες ποιοτικής εκτίμησης
 • Πληθώρα επεκτάσεων υλικού
 • Δυναμικό διαδικτυακό περιβάλλον ΓΠΣ
 • Γενικεύσεις που προκάλεσαν ζητήματα ακρίβειας μετρήσεων και συμβατότητας υλικού - λογισμικού

μελλοντικα σχεδια

 • Υλοποιησιμότητα σε πλήθος άλλων εφαρμογών
 • Μεγαλύτερη εξειδίκευση κατά την καταγραφή
 • Ανάπτυξη των δομών υλικού και λογισμικού
 • Περαιτέρω μελέτη σε εύρος σεναρίων υλοποίησης
 • Πιθανή υιοθέτηση από δημόσιους φορείς και συλλογικά όργανα

Ευχαριστω για την προσοχη σαςΓιώργος Βούτος
george.voutos@gmail.com
gitlab.com/geovout
github.com/geovout


Η μελέτη υλοποιείται στα πλαίσια μεταπτυχιακής εργασίας
στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και με την υποστήριξη του
Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Hua logo iit